ForumFacebook
Zarejestruj się na nowym forum internetowym!


Rajd Cieszyńska Barbórka
16.11.2012 17.11.2012

Więcej informacji

Ogólne informacje
Podział na klasy
Kalendarz RPP 2012
Tabela wyników
Sylwetki zawodników

zawodnik.RajdowyPuchar.plStrefa Zawodnika
konkurs.RajdowyPuchar.plStrefa Konkursowa
tv.RajdowyPuchar.plFilmy z Rajdowego Pucharu Polski
vrt.RajdowyPuchar.plRajdowyPuchar.pl DARK DOG VRT
m.RajdowyPuchar.plRajdowyPuchar.pl w telefonie
Rajdowy Puchar Polski
Rajdowy Puchar Polski to cykl rajdów samochodowych rozgrywanych na terenach Polski. W tak zwanej „drugiej lidze” startować mogą tylko zawodnicy w samochodach napędzanych na jedną oś (wyjątkiem jest klasa N4/30, jednak zawodnicy startujący w niej nie są liczeni w klasyfikacji generalnej) i z licencjami stopnia „R1” lub równorzędną z krajów UE, oraz piloci posiadających licencję stopnia „BC”, „R2”, „R1”, „R”, „R cross country” i „P”. Osoba zgłoszona jako pilot, będzie dopuszczona bez prawa prowadzenia samochodu na odcinkach specjalnych. Kierowcy z licencjami R mogą zgłosić się do rundy RPP w klasie "Gość", a zawodnicy ubiegający się o licencję stopnia R1 jako jadący bez pomiaru czasu.

Nadzór nad Rajdowym Pucharem Polski sprawuje Główna Komisja Sportu Samochodowego (GKSS). Rajdy, czyli Rundy RPP organizowane są przez Automobilkluby i Kluby sfederowane w PZM w oparciu o Regulamin RSMP oraz Regulamin Rajdowego Pucharu Polski.

Zdobywcą Rajdowego Pucharu Polski jest załoga, która zwycięży w łącznej klasyfikacji generalnej w sezonie. Zeszłorocznym tryumfatorem RPP został Wojciech Chuchała, pilotowany przez Ryszarda Ciupkę (Honda Civic Type-r klasy A-7).

Lista startowa jest układana przez organizatorów danego rajdu. Pierwsza piątka jedzie zgodnie z aktualną klasyfikacją generalną, pozostali zawodnicy zgodnie z klasyfikacją w klasach w kolejności: A-7 (w tym markowa klasa „Astra”), N-3, R, A-6, RWD-3, A-5, N-2, RWD-2, N-1, A-0, N-0, RWD-1, „Gość” oraz kierowcy ubiegający się o licencję stopnia „R1”. O kolejności startu zawodników w klasie N4/30 oraz R decyduje GKSS.

Trasa rajdu powinna mieć długość 70 kilometrów odcinków specjalnychz tolerancją (+ - 10%), gdzie długość pojedynczego odcinka nie może przekroczyć 15 kilometrów. Rajdy zaliczane do RPP muszą być rajdami jednoetapowymi z czasem trwania nie więcej niż 2 dni.

Organizatorzy zobowiązani są do rozegrania rajdu wg. następującego harmonogramu:

a) przy rundach pojedynczych, samodzielnych:
czwartek – w godz. 18:00 – 22:00 wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą, Odbiór Administracyjny
piątek – w godz. 07:00 – 09:00 alternatywne wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą, Odbiór Administracyjny
piątek - w godz. 07:00 – 14:00 zapoznanie z trasą
piątek – w godz. 15:00 – 19:00 BK1
sobota – rajd (start nie wcześniej niż o godz. 08:00)

b) przy rundach pojedynczych rozgrywanych podczas RSMP:
czwartek – w godz. 18:00 – 22:00 wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą, Odbiór Administracyjny
piątek – w godz. 07:00 – 09:00 alternatywne wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą, Odbiór Administracyjny
piątek – w godz. 08:00 – 15:00 zapoznanie z trasą
piątek – w godz. 16:00 – 20:00 BK 1
sobota – rajd (start nie wcześniej niż o godz. 08:00

W przypadku kiedy niedziela jest Dniem rajdu, cały harmonogram ulega przesunięciu o jeden dzień.

c) przy podwójnych rundach RPP łączonych z RSMP:
wtorek – w godz. 18:00 – 22:00 wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą, Odbiór Administracyjny oraz montaż GPS (opcjonalnie)
środa – w godz. 07:00 – 09:00 alternatywnie wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą, Odbiór Administracyjny oraz montaż GPS (opcjonalnie)
środa – w godz. 07:00 – 21:00 zapoznanie z trasą
czwartek – w godz. 08:00 – 12:00 BK 1
czwartek – w godzinach popołudniowych alternatywnie Prolog lub ceremonia startu
piątek / sobota – rajd (start każdego Dnia nie wcześniej niż o godz. 08:00)

Wysokość wpisowego w sezonie 2010 nie może wynieść więcej niż 1200 złotych, w tzw. drugim terminie (biegnie przez ostatnie 3 dni terminu zgłoszeń) wpisowe wynosi 120% pierwszej kwoty. Od tego sezonu sporną nowością jest to, że wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC zawodnika wobec osób trzecich. Co za tym idzie, jeśli zawodnik zniszczy ogrodzenie lub nawet pole z ziemniakami - będzie musiał zapłacić.

Wysokość wpisowego dla klas N4/30 oraz R - 2000 złotych.

Do rajdów RPP dopuszczone są samochody grupy N i A, które mogą posiadać utraconą homologację FIA lub krajową bez względu na jej rok wygaśnięcia.

Wszystkie samochody zgłoszone do rajdu muszą posiadać dopuszczenie do ruchu drogowego i muszą spełniać wymagania art. 253 Załącznika J w zakresie obowiązkowego wyposażenia bezpieczeństwa. Zastosowane modyfikacje dozwolone przez Załącznik J dla wszystkich samochodów muszą być zgodne z przepisami Prawo o Ruchu Drogowym ze szczegółowym uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Każdy samochód, w którym fabrycznie zamontowany katalizator został wymontowany, musi być wyposażony w katalizator homologowany, przez FIA (w sezonie 2009 dopuszcza się katalizatory „handlowe”, które posiadają znak homologacji „E”). Katalizator nie może być modyfikowany.

W klasyfikacji indywidualnej generalnej stosowana będzie następująca punktacja:We wszystkich pozostałych klasyfikacjach stosowana będzie następująca punktacja zależna od frekwencji w grupie i klasie (na starcie do pierwszego odcinka specjalnego):


Na początku rajdu prowadzone jest Badanie Kontrolne 1, które dopuszcza samochód do startu. Bardziej szczegółowe badanie odbywa się po mecie rajdu, nazywane jest Badaniem Kontrolnym 2. W czasie BK1 zawodnik i/lub kierowca musi przedstawić kartę homologacyjną na drukach FIA (oryginał) oraz Książkę Samochodu Sportowego pod rygorem niedopuszczenia do startu. Badania kontrolne będą przeprowadzane zgodnie z Przepisami Ogólnymi oraz w oparciu o przepisy Regulaminu Ramowego RSMP 2010. Obecność załóg w czasie badań kontrolnych nie jest konieczna, niemniej muszą one być reprezentowane przez wskazanego w zgłoszeniu przedstawiciela.
Kalendarz
Rajdowy Puchar Polski 2013
1.
Rajd Świdnicki
2.
Rajd Mazowiecki
3.
Rajd Wisły
4.
Rajd Gdańsk Baltic Cup
5.
Rajd Karkonoski
6.
Rajd Rzeszowski
7.
Rajd Dolnośląski
8.
Rajd Barbórka Cieszyńska
Zobacz pełny kalendarzWięcej...
Najnowsze galerie


Rajd Cieszyńska Barbórka 2012, autor: Marcin Hennek


Rajd Cieszyńska Barbórka 2012, autor: Mirosław Jąkała


Rajd Cieszyńska Barbórka 2012, autor: Marcin Godyń


Rajd Cieszyńska Barbórka 2012, autor: Zbyszek Bury


Rajd Cieszyńska Barbórka 2012, autor: Łukasz Kufner


Rajd Cieszyńska Barbórka 2012, autor: Maciej Niechwiadowicz
Zobacz wszystkie galerieWięcej...
Ostatnio dodane filmy
» xDbhbWTCCPKhXousr
» rkXkexdysJX
» HrDAdDlKiNiYzj
» APUbRgcScIEWzfWUoUeu
» zqdrXDkFFmd
» ZGrGZPjTEe
» aRHldGBDnjG
» 7 Rajd Czechowicki 2013 | AKCJE [MotoRecords.pl]
Zobacz więcej filmówWięcej...